Voor 17.00 besteld, morgen in huis!
Zakelijke accounts
Vanaf €50,- gratis thuis bezorgd.

Oppervlaktevoorbehandelingen

Tips & Uitleg: Het Technische Handboek

Staal

Warm gewalst staal

Het oppervlak van warm gewalst staal wordt gekenmerkt door twee factoren, welke een negatieve invloed hebben op de toepassing van een coatingsysteem:

  • walshuid en roest.

Verwijderen van deze producten geschiedt in de meeste gevallen door middel van stralen.

Het reinigen van staal door middel van stralen is een bekend begrip en bewezen is, dat door deze voorbehandelingsmethode de meest ideale ondergrond ontstaat voor een nadien aan te brengen coatingsysteem.

De in de praktijk meest toegepaste reinheidsgraad Sa 2½ is afgeleid van Sa 3 (zilverblank) welke niet onder alle omstandigheden te realiseren is. Naast deze straalreinheden bestaat verder Sa 2 en 1, welke een grotere mate van verontreiniging van de ondergrond tolereert.

Koud gewalst staal

Koud gewalst staal, ook wel “blanke plaat” genoemd, is in het algemeen van een dunne kwaliteit. Het oppervlak bezit, in tegenstelling tot warm gewalst staal, geen walshuid. Ter voorkoming van roest is het oppervlak van het materiaal voorzien van een dunne olielaag.

De voorbehandeling, voorafgaand aan een aan te brengen coatingsysteem, bestaat uit een chemische voorbehandeling. Een dergelijk behandeling kan plaatsvinden in een badenreeks of sproeitunnel, we spreken van een geïndustrialiseerd proces. Voor staal gelden twee soorten fosfateringen, een zink-en ijzerfosfatering, daarbij heeft een zinkfosfatering betere corrosiewerende eigenschappen dan een ijzerfosfatering.

Verzinkt staal

Thermisch verzinkt staal

Thermisch verzinken is in beginsel ontstaan als een conserveringsmethode, waarvan de duurzaamheid moet aansluiten bij de verwachte economische levensduur van objecten. De snelle afbouw van het zink onder de huidige atmosferische invloeden vraagt echter een extra bescherming.

Ook hiervoor zijn een aantal coatingsystemen ontwikkeld. Deze coatings vragen evenwel om een voorbehandeling om verzekerd te zijn van een optimale hechting.

Chemische voorbehandeling

Een fosfatering, een zeswaardige geelchromatering of een chromaatvrije voorbehandeling. Deze behandelingen verlopen effectief in een badenreeks, doch gezien de lengte van de baden louter toepasbaar voor materialen van geringe afmeting. Daarnaast is een zelfde behandeling mogelijk maar via een sproeitunnel.

Mechanische voorbehandeling

Aanstralen van het oppervlak met een inert straalmiddel onder lagedruk met een aangepaste straalafstand. Dit is de beste methode voor grote eenheden constructiestaal. Het aanruwen van het oppervlak via deze methode bevordert de hechting van een coatingsysteem.

Geschoopeerd staal

Het schooperen van staal is een procédé waarbij op een Sa 3 (zilverblank) gestraalde ondergrond gesmolten zink in een fijn verdeelde toestand wordt aangebracht.

Het oppervlak van de schoopeerlaag heeft een ruwe structuur. De laagdikte van het zink zal normaliter variëren van 40 – 60 micrometer.

De schoopeerlaag beschikt, mede door zijn poreusiteit, slechts over zeer beperkte beschermende eigenschappen indien geen verdere afwerklaag aangebracht wordt. Schooperen moet worden gezien als een goede reactieve zinkprimerlaag. Een snelle conservering van deze ondergrond door middel van een coatingsysteem is hierdoor van essentieel belang.

Sendzimir

Sendzimir is een geautomatiseerd procédé van thermisch verzinken waarbij een laagdikte van 20 – 25 micrometer zink ontstaat. De relatief dunne zinklaag biedt een beperkte bescherming. Zeker bij buitentoepassing dient het materiaal te worden voorzien van een coatingsysteem.

In de meeste gevallen is het sendzimir nagechromateerd door een zeswaardige chromaatlaag en wordt volstaan met een “dampontvettingsmethode”. Voor reeds gemonteerde dak- en gevelbeplating is een voorbehandeling door middel van stoomcleaning en natstralen geschikt.

Zincor

Zincor is een galvanisch opgebrachte zinklaag op staal in een laagdikte van 5 – 10 micrometer. Het oppervlak is glad en gesloten en heeft na het verzinkprocédé een nabehandeling ondergaan. Een voorbehandeling door ontvetting via een badenreeks of sproeitunnel een alkalische of dampontvetting vormt een goede basis voor het aanbrengen van een coatingsysteem.

Aluminium

Aluminium wordt in een groot aantal kwaliteiten geproduceerd, waarbij andere metalen in wisselende percentages worden gelegeerd (zoals koper, mangaan, zink en magnesium), een en ander ter verkrijging van de gewenste eigenschappen. Het vormt vrij snel na het produceren een oxidelaag dat een negatieve invloed heeft op de hechting van een coatingsysteem. Verwijdering van deze oxidelaag is hierdoor van essentieel belang. Gezien de hoge eisen, welke men stelt aan de conservering, is een optimale voorbehandeling noodzakelijk alvorens een coatingsysteem wordt aangebracht.

De voorbehandeling vindt plaats in een badenreeks, waarin achtereenvolgens een ontvetting, beitsing, chromatering of chromaatvrije behandeling en passivering met tussenliggende spoelbehandelingen wordt uitgevoerd.

De dunne kristallijnen chromaatlaag of chromaatvrije laag van enkele microns dikte voorkomt verdere oxidevorming van het aluminium en bewerkstelligt een goede hechting van het nadien aan te brengen coatingsysteem.

Beton

Het conserveren van betonnen objecten middels een coatingsysteem kan om uiteenlopende redenen noodzakelijk zijn. Deze materie vraagt echter uit verftechnisch oogpunt een geheel andere beoordeling dan de metaalsector.

  • loszittende betondelen;
  • alkaliteit;
  • vochtgehalte;
  • slijmhuid.

Deze factoren hebben allen een negatieve invloed op een succesvolle conservering en zijn aanleiding om ieder object gericht te beoordelen, teneinde de juiste voorbehandeling en het toe te passen coatingsysteem vast te stellen.

Bij nieuw beton dient men veelal 3 tot 6 maanden te wachten totdat de alkaliteit en het vochtgehalte (maximaal 4%) op een verantwoord niveau zijn, alvorens een coating aangebracht kan worden. In de constructiesector (bruggen en viaducten) is de straalmethode het beste uitgangspunt.

Eerder door jou bekeken

Je hebt nog geen product bekeken.